Svět RNA a bílkovin
   
Úvodní stránka
Sylabus přednášky
Přednášky ke stažení
Doporučená literatura
Zajímavé odkazy
Zkouška
Kontakt
asdEnglish
  PŘEDNÁŠEJÍCÍ  
RNDr. David Honys, Ph.D. RNDr. Věra Čapková, CSc.
ANOTACE PŘEDNÁŠKY

Kurs o RNA a jejích úlohách v eukaryotické buňce pro pokročilé studenty. Tématem úvodní přednášky je  složení a struktura molekul RNA a specifické vlastnosti, které určují širokou škálu funkcí, jež molekuly RNA v buňce zastávají.

Ve druhé, delší části kurz shrnuje současné znalosti o rozmanitých typech molekul RNA a o jejich konkrétních aktivitách v buněčném metabolismu, zejména v oblasti genové exprese a jednotlivých úrovní regulace tohoto procesu.

V průběhu celého cyklu přednášek budou sledovány a porovnávány rostlinné a živočišné systémy.

Kód B130P58 ........ 3 kredity ........ rozsah LS, 2/0
 
RNA
 

AKTUALITY

Přednáška se bude konat vždy v úterý počínaje 28. 2. 2012 od 11:30, a to v přednáškové místnosti Katedry fyziologie rostlin PřF UK, "Prátovna".

POZOR: Příští přednáška probĕhne 3. dubna 2012, a to formou bloku od 9:00

 
 

Základní odkazy

Katedra fyziologie rostlin
Přírodovědecká fakulta
Universita Karlova
Laboratoř biologie pylu
Ústav experimentální botaniky, v.v.i.
Akademie věd ČR

 
 

Počet přístupů:
(od 13. 1. 2008)

(c) David Honys 2012