V současnosti řešené projekty
Harnessing plant reproduction for crop improvement
European Science Foundation
COST Action FA0903, 2009-2013
Koordinátor E. Albertini

Integrovaná analy´za úlohy transkripčních faktorů rodiny bZIP při vy´voji a zrání pylu
Grantová agentura České republiky
Projekt GAČR 522/09/0858, 2009-2012
Řešitel D. Honys

Chemotaxonomie isoflavonoidů
Grantová agentura České republiky
Projekt GAČR 525/09/0994, 2009-2012
Řešitel O. Lapčík

 
Modernizace a robotizace přístrojového vybavení ÚEB AVČR pro molekulární biologii rostlin
Operační program Praha Konkurenceschopnost
Projekt CZ.2. 16/3.1.00/21159, 2009
Řešitel D. Honys

Nukleoproteinové komplexy a jejich úloha při regulaci vývoje samčího gametofytu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Projekt COST OC08011, 2008-2011
Řešitel D. Honys

 
Plant proteomics in Europe
European Science Foundation
COST Action FA0603, 2007-2011
Koordinátor J. Renaut

Funkční charakterizace transkripčních faktorů aktivních během vývoje samčího gametofytu Arabidopsis thaliana a nalezení jejich cílových genů
Grantová agentura Akademie věd České republiky
Projekt KJB600380701, 2007-2009
Řešitel D. Reňák

Integrovaný výzkum rostlinného genomu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Centrum základního výzkumu LC06004, 2006-2010
Řešitel D. Honys

V minulosti se na financování výzlkumu v naší laboratoři podílely také následující subjekty

 North Atlantic Treaty Organisation

 Royal Society

 Biotechnology and Biological Sciences Research Council

 Hlavní město Praha

 Evropský sociální fond

 Ministerstvo práce a sociálních věcí