Semestrální přednášky na PŘF UK
David Honys a Věra Čapková jsou interními členy Katedry fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
B130P14 Fyziologie rostlin, Vývojová biologie I+II (Dr. David Honys)
4 obr./stránku
6 obr./stránku
 
B130P58 Svět RNA a bílkovin (Dr. David Honys, Dr. Věra Čapková)
B130P58 Nové přednášky Dr. Čapkovej

B130P31 Fyziologická anatomie rostlin (Dr. Olga Votrubová a kol.)
Reprodukční orgány I. (Dr. Věra Čapková)
Reprodukční orgány II. (Dr. David Honys)
 
Semestrální přednáška na PřF JU v Českých Budějovicích
KFR/205 Anatomie a morfologie rostlin (RNDr. David Reňák, Ph.D.)
Anatomie pletiv
Anatomie kořene
Anatomie stonku 1
Anatomie stonku 2
Anatomie listu
Anatomie květu
Anatomie embrya
Buněčná stěna
Skripta_Lhotský
Skripta_Votrubová
Vývoj stélé a cévní svazky
Xylem-floem_Fahn
Zemědělská botanika_Luxová


Praktický kurz Otevřená věda, Nové Hrady 8.-12.8.2005
Přednáška
Video (nutno instalovat QUICK TIME)