<
Vedoucí skupiny
 RNDr. David Honys, Ph.D
 Tel.: +420-225 106 450, E-mail: david@ueb.cas.cz

Vědecký pracovník
 RNDr. Věra Čapková, CSc.
 Tel.: +420-225 106 452, E-mail: capkova@ueb.cas.cz

Postdoktorandi
 Said S. Hafidh, Dr.
 Tel.: +420-225 106 452, E-mail: hafidh@ueb.cas.cz


 RNDr. Nikoleta Dupžáková, Ph.D.
 Tel.: +420-225 106 452, E-mail: duplakova@ueb.cas.cz

 RNDr. David Reňák, Ph.D.
 Tel.: +420-225 106 451, E-mail: renak@ueb.cas.cz

Doktorandi
 Mgr. Antónia Gibalová
 Tel.: +420-225 106 451, E-mail: gibalova@ueb.cas.cz


 Ing. Lucia Hozová
 Tel.: +420-225 106 451, E-mail: hozova@ueb.cas.cz

 Mgr. Katarzyna Šolcová
 Tel.: +420-225 106 451, E-mail: solcovak@ueb.cas.cz


 Mgr. Katarína Breznenova
 Tel.: +420-225 106 451, E-mail: breznenova@ueb.cas.cz

Odborný pracovník
 Ing. Jana Feciková
 Tel.: +420-225 106 451, E-mail: fecikova@ueb.cas.cz

Technik
 RNDr. Zuzana Gadiou, Ph.D.
 Tel.: +420-225 106 451, E-mail: gadiou@ueb.cas.cz

Studenti
 Bc. Jan Fíla
 Tel.: +420-225 106 452, E-mail: fila@ueb.cas.cz